Kategoriarkiv: Relasjoner

Hjertets savn

Vi har alle kjent på sannheten av at kjærlighet kan smerte. Det er våre forventninger som gir smerten. Når vi tillater oss å elske uten å hverken gi eller kreve noen garanti, behøver vi heller ikke lenger være redde for å miste noe vi ikke har.

Kjærlighet er summen av alle de gode ting som mennesker kan oppleve seg i mellom. Den aktiverer alle våre ressurser, gjør oss sterke og usårlige, lett til bens og til sinns, og framtidens glede ligger åpen for å utforskes.

Men når den forsvinner går solen ned, og det senker seg et mørke over sjelen, som forsøker å gjenfinne det tapte i seg selv, uten å finne annet en lengsel tilbake. Og som dagene kommer og går, slik kommer og går også kjærligheten, og sjelen søker en løsning for å slippe mer lidelse. Den bygger opp et festningsverk som lukker hjertet inne, begraver i stillhet sine forhåpninger om å igjen synge sammen i glede over livet, og forsøker heller å miste seg selv i labyrinten av egne minner.

Men etter en stund vil hjertet alltid ønske å nå ut til verden, men porten som engang var så lett å åpne for å slippe inn besøkende har nå blitt tung og bevege. Hjertet er ikke engang lenger sikker på om det orker eller tør å gå ut eller slippe noen inn, og lurer på om det kan få en garanti om at det neste besøket kan gjennomføres uten frykt for å igjen miste seg selv i labyrinten av minner.

Og slik går dagene, månedene og årene, før noen forteller en historie som feier vekk fundamentet for festningsverket, som faller og igjen åpenbarer hjertet for verden. Og på veien ut legger det erfarne hjerte alle forventninger om å sikre seg selv igjen i festningsverkets ruiner.

Sinnet, hjertet, magen og føttene

Sinnets bevissthet, et vidstrakt landskap, åpner seg opp, lik solen og månen beveger seg over himmelen. Et endeløst rom med uante muligheter, som trer fram og tillater alt den plassen det måtte trenge. For hvem har vel ikke vært på fjellet og funnet roen som fjellets storhet tilbyr vår egen eksistens?

Hjertets dype slag i brystet, med forventning om det som kommer, pulserer for, og med livet. Et løfte om at mer vil bli åpenbart. En glede som venter, på veien der framme, en fortelling fra hjerte til hjerte om sjelens forhåpninger om tilhørighet i sammen og i seg selv.

Magen sender ut varm, behagelig energi, som sirkulerer i kroppen, bare den får den nødvendige hvile og får være akkurat der den er, her og nå. Alt stress forsvinner, når den slipper seg selv ut og ned, mens pusten går inn, og danner et fundament for alt som godt i livet.

Føttene danser mot bakken i livets rytme, lett over jorden, men står stødig når det blåser og vet alltid hvor neste skritt bærer hen, og synger sitt hemmelige mantra, det blir bare bedre og bedre for hvert eneste skritt.

Stabilisere sinnet og utvide følelsesregisteret

Våre sinn blir mest påvirket av våre relasjoner. Ved å gjøre enkle øvelser kan vi bli oppmerksomme på hvordan vi opplever disse relasjonene og utvikle et mer stabilt sinn. Som resultat blir vi i stand til å utvide vårt eget følelsesregister. 

Våre relasjoner kan deles inn på flere måter. For eksempel kan vi se på mennesker som å være bedre stilt, lavere stilt og likestilt med oss selv. Poenget er ikke at disse oppfattelsene er riktige eller feil eller å skape en indre verdidebatt. Poenget er at vi blir bevisste hvordan vi forholder oss til mennesker som vi kategoriserer på denne måten. Poenget er heller ikke at vi ikke skal kategorisere. Vi forstår verden gjennom vår evne til å kategorisere. Når vi blir bevisste våre egne følelser og tanker blir vi mer stabile, for da er vi også oppmerksomme på konsekvensene av hvordan vi handler på dem.

Øvelsen gjøres best i transe for å oppleve indre følelser og tanker mer direkte. Så hvis du kan, gå inn i transe før øvelsen.

Tenk deg at du ser opp på en person som er bedre stilt, virkelig eller forestilt. Observer og aksepter dine egne følelser. Hvordan påvirkes ditt indre følelsesliv og tanker når du ser for deg denne personen? Kan du kjenne på avmakt, beundring eller misunnelse? Alle følelser er riktige. Poenget er å bli dem bevisst.

Tenk deg så på samme måte at du ser ned på en person som er lavere stilt. På samme måte, hvordan oppleves det? Kan du for eksempel kjenne på overbærenhet, forakt eller empati? Andre tanker eller følelser?

Tenk deg så at du ser på en person som er likestilt med deg selv. Kan du for eksempel kjenne på konkurranse eller brorskap?

Ved å gjøre en slik øvelsen 5 minutter hver dag i en uke, vil du få mulighet til å forstå hvordan dette påvirker deg og det potensialet som ligger i deg.

Den neste øvelsen baserer seg på en annen kategorisering, at vi ofte deler mennesker inn i dem vi liker, dem vi ikke liker og dem vi ikke bryr oss om. Igjen, poenget er ikke å begynne å like alle. Vi vet at alle ikke liker oss, så vi behøver ikke å like alle. Å forsøke å få alle til å like en selv vil gå på bekostning av ens egen integritet.

Tenk deg at du har en person du ikke liker foran deg til høyre. Kjenn igjen på følelser og tanker knyttet til dette. Kan du for eksempel kjenne på sinne eller frykt?

Tenk deg at du har en person du ikke bryr deg om foran til venstre for deg. Kan du for eksempel kjenne på likegyldighet eller kulde?

Tenk deg at du har en person som du liker bak deg. Kan du for eksempel kjenne på tilknytning eller varme?

Hvis du gjør dette en kort stund hver dag i noen dager vil du se hvordan dette påvirker deg.

Du kan eksperimentere med andre kategorier hvis du ønsker. For eksempel de som har rett, de som har urett og de som ikke har betydning.

Det er viktig å forstå at målet med disse øvelsene ikke er å utvikle følelsesmessig flathet. Når vi blir bevisste vårt eget følelsesliv opplever vi en rikere tilværelse, ganske enkelt fordi vi opplever mer av livet. For vi kan tillate oss å oppleve en større del av del av vårt potensiale følelsesregister.

Mr. og Mrs Right

For å finne den rette er det en god ide å bli bevisst hvilke personer som tiltrekker oss og hvilke personer vi fungerer bra sammen med. Vi kan også begynne å tenke på å gjøre oss selv mer attraktive for en person som rommer disse egenskapene.

Mange søker den rette. De er heldige som finner han eller henne. Men det er også en sannhet at mange finner ut at han eller hun kanskje ikke passet så godt sammen med oss allikevel.

Det er jo ikke noe galt i det. For heldigvis finnes det fler enn bare denne ene rette, og vi kan prøve på nytt. Og det gjør vi jo. Og da kanskje det fungerer fint. Men det kan også bli et gjentagende mønster av å finne ut at det ikke gjør det, og vi begynner å ane at det er andre årsaker enn bare egenskapene til den rette. Da kan det være at vi blir motiverte til å se på oss selv, og det er en god ting.

Det handler om tiltrekning på flere plan. For å gjøre det enkelt kan vi dele det opp i seksuell tiltrekning og vennskapelig tiltrekning.

La oss ta seksuell tiltrekning først. Det er jo det som er mest spennende. For alle liker seksuelle energier. De utløser en mengde hormoner, som gir behagelig følelser og interessante opplevelser. Det er det vi vil ha.

Noen kan etterhvert bli redde for å kjenne på seksuelle energier. Men det er ikke en god ide, fordi vi da avskjærer oss selv fra en helhetlig menneskelig opplevelse.

Det er ikke alltid så lett å forstå hvorfor vi blir tiltrukket seksuelt av en person, men ikke en annen. Årsaken er som regel en indre, ubevisst, forståelse av at med våre eksisterende mønstre og evner vil vi være i stand til å etablere en seksuell relasjon med vedkommende. Noen evner dette med svært mange, andre er mer selektive. Det gjør ingen til «bedre» eller mer dydige personer.

Men selv om vi ikke forstår de ubevisste prosessene helt i oss selv, så er det forholdsvis enkelt å legge merke til karakteristikkene til de vi blir tiltrukket seksuelt av. Det er bra å være bevisst dette. Det er også smart å akseptere det, fordi det er meget vanskelig å endre på den type personlighet vi blir seksuelt tiltrukket av.

De fleste av oss finner en person som vi er seksuelt tiltrukket av. Det er jo slik menneskeheten fortsetter framover. Men en del av oss kan oppleve frustrasjon, fordi vi også oppdager at forholdet med denne personen ikke akkurat er problemfritt.

Som sagt, det er en dårlig ide å forsøke å bli seksuelt tiltrukket av andre enn de vi faktisk blir seksuelt tiltrukket av. Det er bedre å se hvilke andre egenskaper en slik personen også bør inneha for at vi skal kunne stole på og like personen. Da kan vi for eksempel tenke på egenskapene til en venn man liker å gjøre ting sammen med.

Så, ved å være observante kan vi bli rimelig bevisste hvilke seksuelle og vennskapelige egenskaper en person bør ha for at vi skal kunne fungere bra sammen med vedkommende. Når vi er bevisst dette, har vi større mulighet til å gjenkjenne personen når vi treffer han eller henne. Er jeg seksuelt tiltrukket av vedkommende? Er jeg vennskapelig tiltrukket av vedkommende? Ja, ja, og vi har funnet Mr. eller Mrs. Right.

Men det er jo ikke sikkert at Mr. eller Mrs. Right dukker opp med en gang. Så mens vi venter kan det være en god ide å forberede oss ved å gjøre noen små justeringer på oss selv, slik at Mr. og Mrs. Right vil bli mer tiltrukket av oss. For den enkleste personen å endre på er oss selv. En slik endring eller justering behøver ikke alltid være så dramatisk. Ofte er det mest snakk om å slippe til den delen av oss som vi aner vil være tiltrekkende for Mr. eller Mrs. Right mer til.

La oss for eksempel ta en mann som liker at kvinner er sexy og feminine, smarte og sterke. Da kan han benytte tiden til å fokusere på å bli mer maskulin, sette større pris på kvinners intellekt og sterke sider og bli mer sexy selv. Akkurat hva man legger i de forskjellige egenskapene vil jo være opp til den enkelte.

Poenget med alt dette er egentlig at vi begynner å tenke igjennom hvilke egenskaper den personen vi ønsker å treffe ser etter i andre. Og så anstrenger vi oss for å utvikle disse i oss selv, eller kanskje heller slippe dem fram. Det er selvfølgelig ikke snakk om å gå på kompromiss med egne verdier eller forsøke på umulige oppgaver. Men når vi ser det på denne måten, fra den andre siden, er sjansen også ganske stor for at vårt indre vil være positiv til en slik utvikling. Og lar Mr. eller Mrs. Right vente på seg, så gjør det ikke all verden. For da vet vi at vi bare blir bedre og bedre dag for dag, og alt vi gjør er et skritt nærmere det vi ønsker å oppnå.

Det maskuline og det feminine

Advarsel! 😉 Når vi blir bevisste hvilke maskuline og feminine egenskaper som tiltrekker oss kan det bli fyrverkeri.

Det er naturlig å ønske nærhet og intimitet til et annet menneske. Det er jo derfor vi er her. For at våre foreldre gjorde det. For å etablere eller utdype en relasjon hvor vi kan oppleve nær kontakt med en annet menneske, er det en god ide å finne ut hvilke egenskaper vi ønsker at en slik person bør ha. Da har vi en større mulighet til å oppdage personen hvis vi skulle treffe på han eller henne.

Noen egenskaper vi kan ønske at en slik person skal ha kan være fysiske egenskap som høyde og utseende. Andre egenskaper kan være personlige egenskaper som humoristisk sans og interesser. Disse egenskapene er det for så vidt ganske enkelt å bestemme. De kan være viktige nok, men det er ikke de som er viktigst. Det er ikke de som skaper kjemien.

Kjemien mellom to mennesker skapes av det feminine og det maskuline. Da snakker jeg om kjemi av en seksuell og sensuell karakter. Ikke den type kjemi som gjør at vi trives med aktiviteter som er basert på samme type verdisystem. En respekt for hverandre verdisystem er svært viktig i et forhold. Hvis man ikke respekterer hverandre vil man som regel ende opp med å såre hverandre.

Når du vet hvilke feminine eller maskuline egenskaper du ønsker hos et annet menneske er du samtidig klar over hvilken type person du vil kunne skape seksuelle spenninger med. Når du møter han eller henne vil du forstå at sammen med denne personen blir det fyrverkeri. For det er egentlig det alle vil ha, når vi også har tillit til at vårt verdisystem blir ivaretatt.

Før vi treffer denne personen er det imidlertid en god ide å utvikle våre egne sider. For å si det med en gang, det er nærmest umulig å forandre noen hvis de ikke selv vil. Og selv om de vil, så vil det innebære mye arbeid. Den letteste er faktisk å forandre på oss selv. Så det smarteste i denne sammenheng er å selv utvikle de egenskaper som vil passe sammen med de egenskapene du ønsker hos den andre. Hvis du ønsker en feminin person bør du utvikle dine maskuline egenskaper, eller omvendt.

Så hva er nå disse feminine og maskuline egenskapene? Det kan jo variere. Her i Norge vil de oppfattes på en annen måte enn for eksempel Brasil. Og forståelse av dette varierer jo selvfølgelig fra menneske til menneske. Dessuten er det jo også slik at de fleste av oss gjenkjenner det maskuline i det feminine og omvendt – som yin og yang. Uansett, her følger mine beskrivelser av det feminine og maskuline.

Den feminine kraften er en kjærlig og vennlig energi som strømmer ut til alle og mottar alt fra alle. Følsomt og empatisk gir den av seg selv, støtter, lindrer og inspirerer. Den er medfølende og var. En åpen ærlighet som er uredd for å vise seg sårbar for andre mennesker, i dyp visshet om at dette fører den nærmere seg selv og andre. Den forteller alltid sannheten og er tolerant og omtenksom. Den tilgir alle, men er ikke redd for å si i fra når mennesker skader seg selv eller andre. Når den ser at noen lider handler den intuitivt og gir mot og kraft til andre. Den feminine kraften gir vekst rundt seg, den hjelper nennsomt fram.

En maskulin energi strømmer fritt ut av seg selv, med retning og fokus fra et indre ønske om å sette sitt merke på verden. Den er oppmerksom i alle situasjoner og bringes sjelden ut av likevekt, ganske enkelt fordi den er seg selv. Den har sitt eget indre verdisystem og verdsetter seg selv uavhengig av ytre omstendigheter. Den er ekte og viser seg ekte. Når den er sårbar så er den sårbar. Når den er sterk så er den sterk. Dens hode ser klart ser hva som bør gjøres i en gitt situasjon, og går til handling med engasjement til oppgaven er fullført. Da vil gjort være gjort og spist er spist. Men den innser også sine egne begrensninger og innhenter informasjon og kompetanse hos andre når dette er nødvendig. Den er ikke redd for å feile, for vet at ved å feile lærer den de tingene som trengs for å sette sitt merke på en stadig større del av verden.

Faser i sorg

For å bearbeide sorg er det viktig å tillate oss selv å gå igjennom forskjellige faser, slik at vi til slutt kan akseptere det som skjedde.

Alle mennesker vet hvordan det er å miste noe verdifullt. Det kan være å miste en venn i barndommen, eller et kjæledyr, eller det kan være å miste et menneske som er nær oss. Det er bare personen som har mistet som vet verdien av det som er borte. Mange av oss forstår denne verdien fullt ut først når det er borte.

Men uansett hva vi har mistet, så viser deg seg at vi som oftest går følgende ølelsesmessige tilstander: fornektelse, sinne, forhandlinger, depresjon og akseptering.

Vi kan si at målet er å akseptere at verdien som har vært og at den nå er borte. Men før dette skjer må vi gi oss selv lov til å kjenne på ønske om å fornekte at det har skjedd, kjenne på sinne for at det skjedde, fantasere eller drømme om å kunne på en eller annen måte unngå at det skjedde, og før det lysner, gå igjennom en tyngre eller lettere tungsinn eller depresjon. Selv om kan ikke alltid går igjennom disse tingene i akkurat denne rekkefølgen eller opplever at alt veier like mye.

Hypnoterapi kan støtte oss for å få innsikt i ens indre følelsesliv og til å tillate oss å kjenne på disse tingene i trygge former. Selv har jeg hatt god nytte av dette for å bearbeide min fars tragiske bortgang like før jeg fylte 14, og det gleder meg alltid når jeg kan hjelpe andre mennesker med å bearbeide et tap.

Alternativ parterapi

Når man er forelsket går alt fint. Etterhvert som årene går, eller månedene for den saks skyld, støter mange på problemer. Da er det lurt å fokusere på å gi hverandre behagelige opplevelser.

Hypnoterapi er meget egnet til å få den andre til å føle avslappning og velbehag. Det kan faktisk også fort bli deiligere enn bare enkelt velbehag.

Jeg mener par bør lære å gi hverandre avslapning og velbehag. Det er faktisk ikke så vanskelig.

«Det er lett å si,» tenker kanskje du, «men når det er knuter på tråden, er det ikke så lett å gi noe godt til den andre.» «Nei, det er ikke det,» sier jeg, «men har du en bedre løsning enn å heise det hvite flagget og la begge ta en velfortjent pause?»

Forhold

Hvis vi skal føle at vi er i et godt forhold er det nødvendig å føle at vi har det bra. Og av og til, eller til og med ganske ofte, er det nødvendig å nyte det. Noen liker best å gi nytelse, andre å få, og noen liker å gjøre begge deler. Det er i hvert fall nødvendig at det skjer en overføring av nytelse mellom mennesker. Selvfølgelig ikke bare seksuelt.

Jeg opplever at mange har problemer i forholdet som leder til indre spenninger. Når man har spenninger er det lett å gå inn i gamle mønstre og kritisere den andre. Og så får man kritikk tilbake. Og så er det i gang. Det blir bare lettere og lettere å gjenta slike mønstre. Kommer det ut av kontroll kan det bli stygt.

Mange har en stressfylt hverdag og opplever at dette er vanskelig. De fleste forstår umiddelbart at det ville være en fordel å kunne lære seg å gi slipp på slike spenninger og se ting i et klarere lys.

Hypnoterapi er velegnet for å lære å gå inn i en avslappet tilstand med en fokusert oppmerksomheten. Når vi senker garden og slapper av er det lett å oppleve behagelige følelser. Mange blir overrasket hvor behagelig det faktisk er å være hypnotisert.

Når vi er behagelig avslappet i transe kan vi få kontakt med vår indre stemme, som vil veilede oss til å ta en bestemmelse. Kanskje en bestemmelse på å lære oss å bli mer konstruktive forholdet. Det er min erfaring at når vi har kontakt med vår indre stemme så tenker vi klarere og er ikke så raske til å ta dramatiske beslutninger.