Kategoriarkiv: Ukategorisert

Effektiv selvhypnose

Selvhypnose er en effektiv måte å påvirke oss selv på en positiv måte. Vi gir oss selv ganske enkelt instruksjoner på de områder vi ønsker.

Det hender at vi fantaserer eller tenker på ting som skal skje. Det kan være det oppstår en viss bekymring eller til og med angst. Disse bekymringene slår sjelden til. Så vi kan se at vi av og til bruker vårt kreative sinn til å skremme oss selv. Istedenfor å skremme oss selv kan vi bruke vår kreative intelligens mer produktivt. Dette er formålet med selvhypnose.

Alle toppidrettsutøver og næringslivstopper bruker coaching for å hjelpe seg til å få riktig innstilling for det de ønsker å oppnå. Selv om vi kanskje ikke ønsker å oppnå ekstreme prestasjoner så ønsker vi alle å føle at vi bruker våre evner på en god måte – alene eller sammen med andre. For å gjøre dette trenger vi ikke bruke dyr coaching. Vi kan isteden lære oss selvhypnose og påvirke oss selv for å oppnå de tingene vi ønsker. Når vi bruker selvhypnose tar vi ansvar for oss selv.

Selvhypnose består av å gå inn i hypnosetilstanden og gi oss selv den programmeringen vi ønsker. Det er faktisk ikke så vanskelig. Å snakke til vår egen underbevissthet er som å snakke til et 9 år gammelt barn. Vi bruker enkle setninger og ord som skaper engasjerende følelser og bilder. Det er viktig å snakke i nåtid, være konkret og unngå negative utsagn dvs. ikke bruk ordet «ikke».

Jeg har laget en innspilling for handlekraftig selvtillit som er basert på boken «Self-Hypnosis – Key to your Inner Power» av Gil Boyne (Gil Boyne laget Transforming Therapy). Teksten finner du her. Du kan lage din egen innspilling slik det står, eller endre på den slik du ønsker.

For å gå litt videre kan du skape et eget symbol for hva alle disse positive forslagene betyr for deg. Da kan du senere tenke på symbolet når du ønsker å aktivere hvordan forslagene påvirker deg, for eksempel før du skal holde et foredrag eller lignende.

Når vi gjør selvhypnose må vi ta initiativene som kommer på alvor. Vi er nødt til å handle. Men nå kan det være at vi oppdager at handlingene blir mye mer interessante når vi ser dem som et uttrykk for vår kreative intelligens.

Kontroll over tanke, følelse og handling

Vi er opptatt av å ha kontroll. Kontroll over vår egen økonomi, bosted, relasjoner, jobb og annet. For å oppnå dette søker vi kontroll over tanke, følelser og handling.

Tanker gir opphav til følelser, som igjen motiverer oss til handling. Dette foregår som en evig runddans. Ikke nødvendigvis akkurat i den rekkefølgen. Når vi har danset på samme måte en stund etablerer vi mønstre. Dette kan være til nytte, for eksempel slik at vi kommer oss opp om morgenen og får gjort det vi skal gjøre, eller det kan være til ulempe, hvis vi fokuserer for mye på kortsiktig gevinst istedenfor langsiktig. Det føles viktig å ha kontroll for å gjøre de riktige tingene. Tanken på å gi slipp på kontroll kan derfor gi usikkerhet.

Men hvor mye kontroll har vi egentlig? Kan vi stilne tankene når vi vil? Kan vi sove når vi vil? Kan vi føle velbehag i oss selv når vi vil? Eller kan vi stole på at vi gjør de tingene vi trenger å gjøre for å oppnå det vi ønsker?

For mange av oss kan svar på enkelte av disse spørsmålene bli «nei» eller kanskje «ikke så bra på akkurat det». Årsaken er at vi begrenser vår kontroll til å bare være vår evne til å vurdere hva som skal gjøres og så bruke viljestyrke til å gjennomføre det. Viljestyrke er fint, men når vi ser nærmere etter vil vi se at det faktisk er følelsene som motiverer oss til handling. Så vi trenger noe mer. Vi trenger å tillate at kontrollen siver inn i følelseslivet på en opplyst måte. Eller vi kan si at vi trenger å bli mer bevisste våre ubevisste prosesser. Dette kan føles som at vi slipper kontrollen, men det er ikke det. Isteden utvider vi vår evne til å motivere oss til å gjøre de tingene vi faktisk ønsker å gjøre, både på kort og lengre sikt.

Formålet med hypnose er å overlate mer kontroll til den intuitive og følelsesmessige delen av oss selv. Vi kan kalle det vært ubevisste sinn. Det er ikke å overlate kontrollen til hypnotisøren eller et annet menneske. Én måte å en direkte opplevelse av å gjøre dette er å gjøre automatiske armløft (ideomotorisk bevegelse). Det er lettere å forstå noe som fremtrer som en  fysisk reaksjon. For å gjøre slike ting trenger de fleste av oss veiledning. Veiledning er ikke kontroll. Skal vi bli veiledet må vi være villige til å bli det. Her er en kort video som beskriver slik armløft et lengre foredrag. Kanskje du ville være villig til å se på den og forsøke selv?

For å oppsummere. Det er ikke slik at endring skjer ved magi. Det vil alltid  være nødvendig å gjøre de faktiske tingene som vil forårsake de endringene vi ønsker. Hvis vi bare forsøker å gruble eller tvinge oss selv til å gjøre noe, fungerer det egentlig ikke så bra. Det blir ofte slik at, jo hardere vi forsøker, jo mindre endring blir det. Hypnose kan derimot inspirere oss til å gjøre disse riktige handlingene ved at vi overlater kontroll til vår intuitive del.


En pust i dataen

Mange av oss bruker mye tid foran PCen. Om vi trives med dette eller ikke, så virker det som om pusten blir mer hindret når vi sitter foran skjermen. Det er derfor en god ide å bevisstgjøre oss selv på å puste riktig mens vi sitter slik. Vi kan for eksempel bare sjekke regelmessig at vi slipper magen ut når vi puster eller to en pause på noen pust.

Integrere kropp og sinn med selvhypnose

Vi kan gjøre selvhypnose for å integrere kropp og sinn for å lettere takle smerte eller ganske enkelt for å oppleve ro og velbehag.

Jeg anbefaler alle mine klienter å gjøre selvhypnose. Vi kan gjøre selvhypnose for å håndtere smerter og ubehag eller vi kan gjøre selvhypnose for å programmere oss selv for noe vi ønsker å oppnå. Jeg skal her fokusere på det første, smertehåndtering i sinn og kropp. Det er viktig å gjøre det enkelt. Jeg skriver her litt utfyllende for å formidle mine tanker og anbefaling om å gjøre en øvelse for dette.

Selvhypnose er ikke vanskelig, men vi må bare være villige til å gi slipp på det vi holder på med akkurat nå. Når vi har bestemt oss for å gi slipp på hva vi enn holder på med kan vi gjøre selvhypnose. Det er også enklere hvis vi tidligere har opplevd hypnosetilstanden ganske enkelt fordi det er letter gjenskape en kjent sinnstilstand. Hvis du ikke har opplevd hypnosetilstanden kan du gjøre det ved å lytte på denne innspillingen om selvhypnose.

Vi kan oppleve smerte i sinnet og smerte i kroppen på forskjellige måter. Smerten i sinnet kan for eksempel være gjentakende plagsomme tanker, som gjerne dukker opp når vi heller skulle oppleve ro og avslapning, for eksempel når vi skal sove eller ønsker å slappe av. Smerter i kroppen kan for eksempel være vondter eller stivhet som har satt seg her eller der i forskjellige former.

Foruten for å gå til lege hvis noe er alvorlig galt, så kan vi også gjøre mye selv for å få det bedre ved å anvende selvhypnose. Selve metoden er svært enkel. Den bygger på bevisstgjøring av egenskapene til kropp og sinn, samtidig som den utnytter den grunnleggende og virkningsfulle meditasjonsmetoden av å være oppmerksom på pusten. 

Vi opplever oss selv i sinnet, hvor vi tenker tanker om fortid, nåtid og framtid. Det kan være lett å fastne i mønstre hvor vi angrer på ting i fortiden, føler frustrasjon i nåtiden og bekymrer oss om framtiden.  For at selvhypnosen skal bli virkningsfull er det en god ide å tenke igjennom om vi behøver å tenke så mye på fortid og framtid akkurat nå. Som regel kommer vi fram til at vi ikke behøver å gjøre det. De fleste syns det er greit å slutte å angre eller bekymre seg for den lille stunden det tar å gjøre selvhypnose. Nåtiden er jo det vi holder på med akkurat nå, og nå er det selvhypnose.

For å gjøre den faktiske selvhypnosen setter vi oss ganske enkelt godt til rette og sier til oss selv at vi skal la kroppen styre pusten. Kroppens pustefunksjon er automatisk, og vi behøver ikke å tenke på den. Vi lager faktisk bare krøll hvis lar sinnet begynner å blande seg direkte inn i pustingen til kroppen. Kroppen kan puste fort, middels eller sakte, jevnt eller ujevnt – det er opp til den. Så vi tillater den det og lar ganske enkelt sinnet gi slipp på selve pusting. Men sinnet skal få være oppmerksom på pusten. La for eksempel sinnet legge merke til følelsen under nesen når vi puster.

Deretter begynner vi å telle ned fra 10 til 1 mens vi forestiller oss at vi går ned en trapp. Vi ser oss selv gå ned et trinn på hver utpust, og venter tålmodig på at kroppen skal puste ut neste gang. Sinnet kan være opptatt med å telle eller visualisere trappen eller tallet vi er på. Slik fortsetter vi nedover. Siden sinnet har en tendens til å springe litt hit og dit er det fort gjort å komme ut av tellingen. Da begynner vi bare på nytt. Det er bare fint, da kan vi få anledning til å ga litt ekstra ned.

Ved å gå ned trappen på denne måten integrerer vi faktisk kropp og sinn. Kroppen styrer hastigheten og den tenkte bevegelsen, sinnet holder rede på hvor vi er. Når vi har kommet helt ned sier vi til oss selv i sinnet «Du er fullstendig avslappet, du føler deg vel i hele kroppen.»1 Og så legger vi merke til at kroppen responderer ved å gi oss en følelse av at dette er sant. Dette gir igjen en opplevelse i sinnet. Deretter kan vi sitte i denne forenede opplevelsen av velbehag en stund til det er passende å komme tilbake for å gjøre noe annet.

Sinnet kan tenke veldig raskt. Kroppen bruker lengre tid. Dette er fysiologisk. I dag sier man at tanker eller bevissthet er grupper av hjernenevroner som fyrer av i et oscillerende mønster i rask rekkefølge. Kroppens opplevelser består av utskillelse av hormoner og deteksjon av dette med reseptorer.

Selv om vi har en tendens til å tenke det samme om og om igjen kan vi også velge å tenke på noe annet ved å skifte fokus. Kroppen bruker lengre tid. Når ting setter seg som en kroppslig reaksjon kan det ta tid å endre på denne. Vi, som våre tanker i sinnet, bør ha forståelse for dette og gi kroppen den tiden den trenger for endring. Vi, igjen som våre tanker, bør også være ydmyke for kroppens evne til å reparere seg selv.   

  1. Dette utsagnet betyr alltid «Så bra som vi kan ha det akkurat nå». Dette gjelder spesielt for de av oss som lever med  kroniske smerter.

Påvirkelig vs. troskyldig

For å dra nytte av hypnoterapi må vi tillate oss selv å være påvirkelige. Dette er ikke det samme som å være troskyldig.

Alle mennesker som har oppnådd annerkjennelse har måttet ha et åpent sinn for å lære seg nødvendige ferdigheter. Dette gjelder like mye for å oppnå suksess i foretningsliv, prestasjoner i idrett eller utvikling av kunstneriske evner. Å være troskyldig er noe annet. Hvis vi er troskyldige kan vi bli utnyttet fordi vi ikke undersøker motivasjonen eller kunnskapen hos dem vi har med å gjøre.

Hypnoterapi er å gjøre terapi i hypnosetilstanden. For å gå inn i hypnosetilstanden må vi evne og være villige til å la oss påvirke. Vi kan gå inn i hypnosetilstanden alene – da kalles det selvhypnose – eller ved å bli veiledet – da kalles det ganske enkelt hypnose. Et enkelt eksempel på en hypnoseopplevelse er å holde hendene foran seg og  lytte til forslag om at den ene hånden holder noe tungt, som for eksempel en tung bøtte med sand, mens den andre holder noe lett, som for eksempel en stor heliumballong. Hvis vi tillater oss selv å være påvirkelig vil kunne oppleve at den lette armen går oppover, mens den tunge armen går nedover. Dette er å være påvirkelig. Vi kan gjøre denne lille øvelsen for å bevisstgjøre oss selv hvordan vi kan slippe til vårt ubevisste sinn for å gjøre de tingene vi trenger å gjøre for å oppnå det vi ønsker. Alle ting de ting vi må gjøre behøver ikke være så kjedelige, de kan også være litt morsomme.

For å gå inn i hypnosetilstanden tillater vi oss å være påvirkelig for å få en direkte indre opplevelse av hvordan vi kan bruke vår egen evne til å skape bilder og tanker på en konstruktiv måte. Hvis vi selv ikke er trent i selvhypnose må vi være villige til å lytte til  instruksjoner på hvordan dette kan gjøres.

Når jeg instruerer klienter og pasienter pleier jeg å forklare akkurat hva som skal skje og hva jeg kommer til å si. Deretter spør jeg om dette føles greit for dem, og om vi så skal gjøre det. Når en vet akkurat hva som skal skje er det lettere å tillate seg til å være påvirkelig for å oppnå det ønskede resultat. Det kan være både litt spennende og morsomt.

 

Hypnoterapi: Kvinnelig visdom og mannlig handling

Menn er ofte gode på å handle, på å finne en løsning på et problem. Kvinner er ofte gode på å kommunisere problemet og deles felles innsikt og forståelse. Man kan godt si at hypnoterapi er å kombinere potensialet for disse egenskapene i oss selv.

La meg først bare si at det selvfølgelig ikke handler om å gjøre menn mer kvinnelige eller kvinner mer mannlige. Det har heller ikke noe å gjøre med seksualitet som sådan. Det har ganske enkelt med å benytte oss av det potensialet vi alle har som mennesker for å oppnå det livet vi ønsker.

For mange år siden søkte jeg etter svar for å forstå en familietragedie. Denne søken ledet meg blant annet til å studere buddhisme. Etter hvert forstod jeg at det opplyste sinn kan forstås som en forening av visdom og handling, symbolisert som kvinnelig og mannlig guddommer i (tantrisk) forening. Visdom betyr her et åpent og inkluderende sinn. Handling betyr å gjøre de tingene som gjør ting bedre.

Jeg sammenligner ofte hypnosetilstanden med å gå en tur på kino. Vi legger fra oss det vi ikke behøver å tenke på akkurat nå, for så å gå inn på kinoen og få de opplevelsene vi ønsker, for deretter å ta disse opplevelsene med oss som inspirasjon ut i livet. Når vi på denne måten legger fra oss det vi ikke behøver å tenke på akkurat nå, skaper vi et større rom for å fokusere på de tingene som betyr noe. Det er imidlertid ikke nok bare å ha riktig fokus, vi må også gå til handling og være villige til å interagere med verden.

For det er følelsene som styrer oss. Mennesker som ikke har en klar følelsesopplevelse har også svært vanskelig for å foreta valg. Dette gjelder også selv vi oppfatter oss selv som meget analytiske og rasjonelle tenkende individer. De fleste vet at endring som regel kommer fra et følt ønske om å få det bedre sammen med en villighet til å gjøre det som er nødvendig.

Hypnoterapi begynner derfor med å legge fra oss de tingene vi ikke behøver å tenke på akkurat nå. Deretter skaper vi en opplevelse av at vi kan gjøre visualiseringer som påvirker oss positivt, for så å fokusere på de egenskapene vi ønsker. Det er også nyttig å finne inspirasjon i fortid og framtid for å gå til handling.

 

Hypnose heller enn kognitiv metode

Det kan noen ganger være mer hensiktsmessig å gjøre et indre arbeid i vårt følelsesliv enn å bare anvende en metode for hva som er lurt å gjøre eller ikke. Hypnose er egnet for dette.

Det er lett å både gi og få råd om hva vi bør gjøre i den ene eller andre situasjonen, både privat og profesjonelt. Og mange råd er gode og vil fungere på flere områder. Menneskeheten har jo faktisk en god del erfaring om årsak og virkning.

Så vi kan anvende forskjellige metoder i forskjellige situasjoner og det kan være til nytte for oss selv og andre. Allikevel kan det å anvende en spesifikk metode gi en følelse av at vi samtidig begrenser vårt virkeområde, ved at vi kanskje faktisk blir mer ukomfortable på områder der metoden ikke fungerer eller vi ikke har noen metode.

Årsaken til at dette skjer er at når vi bruker en slik metode så bruker vi vår kognitive evne til å styre vårt adferdsmønster. Dette produserer selvfølgelig også en endring i følelseslivet (bare trekk opp munnvikene og kjenn etter), men det kan allikevel oppleves som en ytre påvirkning av vårt indre. Det kan være vi ønsker å oppleve en dypere indre ro og balanse, som ikke etableres ut i fra noe vi gjør eller ikke. Det kan da være mer hensiktsmessig å gjøre et dypere følelsesmessig arbeid, som ikke er så relatert til spesifikke situasjoner, men isteden fokuserer på vår iboende evne til å skape nye følelser i oss selv, som å ganske enkelt kjenne på indre ro og avslapning her og nå.

Hypnose er på mange måter å bruke vår egen evne til å skape ny følelsesmessig innsikt for å håndtere nye og gamle situasjoner på en mer intuitiv måte. Det begynner i oss selv, i vårt eget indre, ikke som en metode vi bare anvender når vi oppfatter å havne i den ene eller andre situasjonen.

Hypnose som sekulær åndelig praksis

Det kan være en brukbar løsning å se på hypnose som et sekulært alternativ til åndelig praksis. 

Opp i igjennom tidene har det blitt etablert mange forskjellige systemer for å sikre et godt liv. Det kan være en god ide å se til disse som en erfaringskilde og inspirasjon for å få en ide om hva som kan virke og  ikke virke for oss. Samtidig må vi ofte forplikte oss til systemet hvis vi skal ha utbytte av det. Det er selvfølgelig en bra ting å ha positiv tilhørighet, men det vil som regel ha en kostnad i form av et stresselement.

For noen år siden deltok jeg på en gudstjeneste i en karismatisk menighet. Jeg ble ganske imponert hvordan presten veiledet forsamlingen inn i transe. Og litt redd. Særlig fordi jeg ikke oppfattet at det ble gitt noen forklaring for hva som ble gjort. Denne frykten ville kanskje ikke oppstå hos en person som er sikker på at denne veiledningen skjedde gjennom høyere makter man har full tillit til.

Men det er som kjent ikke lurt å kaste sten i glasshus. Hypnose hadde jo tidligere et frynsete rykte. Først som en form for viljekontroll. Senere som en leverandør av teit underholdning.  Men la meg kaste et par til allikevel.

Det går selvfølgelig an å kaste hele åndeligheten på båten og ikke bry seg med det i det hele tatt. Problemet er at vi ender da ofte opp med å bli svært materialistiske, og da får vi som kjent aldri nok og finner ingen tilfredsstillelse.

Eller det går an å finne noe mer fornuftig, noe som passer bedre inn i en mer nøktern og vitenskapelig virkelighetsforståelse. Men trebenken kan fort bli hard og litt kjedelig, for å si det sånn. Dessuten er det alltid noe «greier» som kommer med på kjøpet, enten vi vil det eller ikke. Der det er mennesker er det ofte også utfordringer.

La oss si at det vi i utgangspunktet ønsket var å like oss selv for den vi er, og også gi andre muligheten til dette. Da må vi finne nærmere ut hvem vi er. Vi kan selvfølgelig oppnå en hel masse bragder, ikke noe feil med det. Men når bragden er utført og applausen stilner virker det ofte som vi er den samme allikevel.

La oss si at sekulær åndelig praksis er å finne mer ut om oss selv. Hypnose kan hjelpe oss til en slik indre opplevelse, nettopp fordi hypnosetilstanden er en avgrenset oppmerksomhet. Når vi fokuserer innover kommer vi i nærmere kontakt med våre egentlige behov. Da får vi en større forutsetning for å foreta gode valg og vi vil være mer motivert for å gjennomføre dem.

Hypnose er derfor unikt i å tilby en metode for indre oppdagelse, som kan brukes i kombinasjon med alle mulige andre metoder. Når man forstår hypnosetilstanden ville man også gjenkjenne teknikker og bruk av endrede sinnstilstander i andre systemer.

Så kan man kanskje spørre om hypnose til gjøre alt mye lettere. Sannsynligvis ikke. Vi må allikevel være villige gjøre arbeidet som vil skape de resultatene vi ønsker.

Hypnose som en port til riktig meditasjon

I hypnosetilstanden lærer vi også om meditasjonstilstanden, og kan bruke fordypning som en vei for å komme inn i den. Det er viktig å huske på å legge bort klokka og alltid fokusere på velbehag og avslapning.

I dagens samfunn er vi klar over fordelene med meditasjon og oppmerksomhetstrening, både for å slappe av og være i flytsonen. Det fører til mindre stresshormoner, som gagner alle kroppens funksjoner. Riktig meditasjon er også avslappende for sinnet.

Enkelte som forsøker å meditere uten å ha lært det ordentlig, eller kanskje bare har hørt noen enkle instruksjoner uten å ha fått erfaring med selve meditasjonstilstanden, opplever ofte meditasjon som en utfordring. Det blir da vanskelig å sette seg ned og ikke gjøre noen ting og bare vente på at klokken skal gå de bestemte antall minuttene. Selv om dette gir en viss fysisk avslapning, så fører det også ofte til et mentalt stress og sitte der og vente. Så legg bort klokken allerede nå. Meditasjon er ikke en straffeutmåling av selvpining i intetheten.

Siden hypnosetilstanden er svært lik meditasjonstilstanden, lærer jeg ofte klienter å meditere gjennom hypnose. Hypnose er en oppmerksom sinnstilstand med avgrenset fokus. Dette gjøres ganske enkelt ved å knytte meditasjonstilstanden til  fordypningsprosessen i hypnosen. På denne måten vet man hvor man skal og hvordan man skal komme dit. Denne fordypningsprosessen fokuserer også på velbehag og avslapning.

En standard måte å veilede noen inn i hypnosetilstanden er å bruke Elman-induksjon med fordypning. Elman-induksjonen er en meget enkel, selvkorrigerende metode for å gå inn i hypnose. En fordypning jeg ofte bruker er ganske enkelt å veilede klienten til å gå ned en trapp med 10 trinn. Når hun er helt ned sier jeg «Du er fullstendig avslappet, du føler deg så vel du kan  i hele kroppen her og nå». Jeg gjør da klienten oppmerksom på at dette er en meditasjonstilstand som hun kan gå inn i senere ved egen hjelp.

Det er denne fordypning som jeg foreslår at klienten bruker for å gå inn i meditasjon. Ofte tar jeg klienten ut av hypnose og lar henne gå tilbake selv ved å forestille seg å gå ned den trappen. Trappen er blir veien inn i meditasjonstilstanden. Når man vet hvor man skal og hvordan man skal komme dit, så blir det hele meget enklere.

Det er verdt å gjenta at meditasjonen må være avslappet og behagelig. Før vi oppnår dette kan det godt være at vi må være villige til å gå igjennom et lag av stress og bekymring i sinnet på vei ned, for å så gi slipp på det. Antall minutter vi mediterer er fullstendig irrelevant. Det hender man hører mennesker skryte av at de mediterer så så mye. De er forvirret med hensyn til meditasjon. Det er sant at man i meditasjon kan oppnå visse indre opplevelser, men disse er ikke særlig viktige i seg selv, så vi behøver ikke å tenke særlig på dem.

Til slutt, den evindelige dørstokkmila gjelder også for meditasjon. Hvis vi skal meditere er vi nødt til å slutte å gjøre akkurat det vi holder på med og seg oss ned med oss selv her og nå. Det er akkurat så enkelt, og så vanskelig. Husk å alltid avslutte meditasjonen mens den er behagelig, ellers blir det bare vanskeligere å tre over dørstokkmila neste gang.

I anledning kvinnedagen

Jeg har ikke tenkt å diskutere sosiale rettigheter eller likelønn eller kvinnesak for den saks skyld. Jeg har heller ikke tenkt til å si noe om at mange kvinner er meget dyktige i arbeidslivet. Jeg ønsker bare å si litt av noe jeg selv har lyst til å si om kvinner.

Først vil jeg gjerne peke på noe som kvinner ofte ønsker mer enn menn. De ønsker ganske enkelt å være ønsket. At noen vil ha dem. De ønsker ikke en «snill» person som aldri tar noe initiativ eller som bare håper han får det han vil hvis han bare er snill nok. De ønsker noen som tar initiativ til å ta dem med på og dele opplevelser. De ønsker noen som vil ha dem slik at de kjenner at det er sant. De ønsker å bli sett på og bli tatt på og bli snakket til og tenkt på. Det handler om å skape og dele sanseopplevelser.

Hypnoterapi handler selvfølgelig ikke om å skape sanseopplevelser i denne forstand. Men det handler om å bli sett. Det handler om bli snakket med og det handler om å være i følelsesmessig kontakt. Det er kanskje derfor kvinner ofte er flinkere til å gjøre dypere følelsesarbeid enn menn. Det er en kjent sak at kvinner legger merke til forandringer, som for eksempel at man har klipt seg eller om det er noe på innsiden. De er rett og slett mer observante og skaper større indre opplevelser av sine observasjoner.

Og så er de mødre. Uten mødre ville vi hatt liten sjans til å greie oss i verden. Det hender jeg treffer mennesker som har hatt mødre som dessverre ikke har fungert godt nok. Det setter sine spor.  Det hender også at jeg snakker med mødre som syns de selv har sviktet. De tar det alle svært tungt, selv om de kanskje ikke har sviktet så mye som de tenker.

Selv har jeg fått god hjelp fra mange kvinner, fra min mor, fra en matematikklærer på ungdomsskolen, fra en rektor på videregående skole, fra min nåværende kjæreste, fra en dame i London som jeg bruker for å følge opp mitt terapiarbeide og sikkert mange fler også.