Slipp til din indre visdom

Det er lett å gjøre de tingene som ikke er så bra for oss. For eksempel kan det være lettere å kjøpe sjokolade (eller noe annet sukkerholdig) enn å kjøpe et eple. Eller det kan være lettere å se på TV enn å ta på treningstøy og komme seg ut. Ofte føler vi at vi må ta oss sammen for å gjøre det som er bra for oss, for eksempel tvinge oss selv til å ta et eple eller skride over dørstokkmila.

Så vi sitter og tar oss sammen og venter på at vi skal ha fått tatt oss nok sammen til å få gjort det vi egentlig ønsker å gjøre. Dette fører ofte til indre dialoger for og i mot blandet med indre selvkritikk fordi vi utsetter å gjøre det vi skal, som igjen fører til indre spenninger og dårligere selvbilde.

Slike indre dialogene og spenninger er ikke nyttige, og det er bedre å gi slipp på dem. Ved å innse at det alltid kreves en anstrengelse for å etablere nye mønstre kan vi gi oss selv det rommet vi trenger for å utforske nye måter å tenke og handle på. Istedenfor å tvinge oss selv til å skru av TVen og ta det eplet kan vi forsøke å gi slipp på motstanden.

Gjennom hypnoterapi kan du lære å gi slipp på de ytre tingene som ofte styrer følelsene i dagliglivet og heller fokusere mot mer langsiktige og bedre mål. Det dreier seg om å slippe til vår indre visdom som alltid er tilgjengelig for oss hvis vi ønsker å bruke den. Vår indre visdom vil imidlertid ikke trykke seg på oss, slik det kan føles å måtte ha sjokolade (som jeg ofte kan kjenne på). Vi må først slippe den til og se den. Så må vi være villig til å følge den.

Hypnoterapi kan lære deg å slippe til din indre visdom og se deg selv handle i overenstemmelse med denne. Det er en enkel mental trening som gjør det mye lettere å sette dine planer ut i livet slik at du kan oppnå det du ønsker. For det er ditt liv og du kan oppnå dine drømmer.

Entusiasme, motstand og forløsning

Det er sunt å være positiv til livet og ønske en forandring til det bedre. Det kan være at vi forstår at vi trenger en forandring eller at vi bare har lyst til å forbedre oss selv. Og det er spennende å gjøre nye ting. Når vi lærer nye ting opplever vi noe nytt og lærer å kjenne oss selv og andre på nye måter.

Når vi går i gang med forandringen opplever vi gjerne en fase med entusiasme. Etter en stund kan det være vi kjenner på motstand. Saken er at forandring krever anstrengelse og vårt ubevisste sinn ønsker ofte ikke å yte mer, det ønsker å yte mindre. Tenk bare på hvor mye lettere det er å gå tvers over enn å gå rundt.

Men noen ganger innser vi at vi bør gå rundt fordi det er den beste veien. Gå utenom Per, som Bøygen sa. Når vi gjør dette kan det være vi opplever motstand. Det er viktig å erkjenne slik motstand. Det er ikke feil. Det er imidlertid viktig å forstå hva det er. Det er en motstand mot å bruke ressurser på å lære nye mønstre. Det er viktig å måle denne motstanden opp mot vår bevisste forståelse over at det er bedre å gå rundt. Når vi vet at vi er på riktig vei kan vi trygt gi slipp på motstanden. Og når vi har innlært et nytt og bedre mønster vil motstanden forsvinne.

Motstand er derfor viktig. Når vi føler motstand betyr det at vi er på riktig vei for å oppnå det vi ønsker. Vær derfor ikke redd om du skulle komme til å føle motstand.

Gode terapeuter har en dyp forståelse av denne prosessen og bruker dette til det beste for pasienten. Terapeuten forstår at når pasienten opplever motstand så betyr det at pasienten er i ferd med å lære bedre måter på en dyp måte. En overfladisk læring uten motstand har ofte lite verdi for pasienten.

Men for all del, det er jo ikke om å gjøre å ha mest motstand. Gi heller slipp på det gamle og omfavn det nye.

Det fine med hypnoterapi er at det er meget behagelig. Så selv om vi tar med oss motstanden vår inn i terapirommet, så vil det være en behagelig opplevelse å gi slipp på denne.

Blindterapi

Det er ofte nyttig og praktisk og anvende blindterapi. Blindterapi betyr pasienten lar terapeuten veilede seg gjennom en indre forløsende prosess, uten at terapeuten behøver å kjenne detaljene i denne prosessen.

Som et eksempel kan terapeuten la pasienten gå igjennom tidligere opplevelser knyttet til den problemstilling som pasienten kommer med. Pasienten veiledes så til å transformere denne opplevelsen fra å være en negativ opplevelse til å bli lærdom, og derfor en positiv opplevelse.

Det fine med blindterapi er at det ikke er nødvendig å grave i pasientens historie, og derfor er ofte nyttig å anvende blindterapi som en start. Når pasienten har oppnådd et fundament for videre arbeid kan man begynne å arbeide med den endring som er ønsket.

Det kan være tilfeller hvor blindterapi ikke er nok, og da kan man for eksempel bruke regresjon for å gå tilbake til konkrete opplevelser.

Affirmasjoner

Det er en god ide å gi oss selv positive beskjeder. Instruksjoner om du vil, eller affirmasjoner. Når vi forteller oss selv ting som vi virkelig ønsker hjelper det oss til å bli motivert til å gjøre det vi må gjøre.

Video om affirmasjoner

I løpet av en dag går det mange tanker gjennom hodene våre. Det estimeres tall som 70-80.000. De fleste av disse er gjentagende. Hvis vi følger litt med, så oppdager vi at ikke alle disse tankene er fullstendige positive. Det kan være nyttig å gjøre noen affirmasjoner for å motvirke dette. Det er selvfølgelig også nyttig å gjøre affirmasjoner for å oppnå noe spesielt.

Affirmasjoner skal sies som om du sier dem til deg selv med autoritet dvs. uttal dem som for eksempel «Ola Nordmann, Ola Nordmann du er modig og fryktløs; du frykter intet; hver dag blir du modigere og mer fryktløs, og du blir bare sterkere og sterkere for hver dag som går etc.»

Det er et poeng at du ikke sier «Jeg er modig og fryktløs». Det fungerer ikke så bra. Et «du» sender budskapet inn i ditt ubevisste sinn. Si ditt hele og fulle navn et par ganger i begynnelsen for å la ditt ubevisste sinn gi deg sin hele og fulle oppmerksomhet.

Når du sier dem skal du ikke bare mumle dem fram uten å tenke. Affirmasjoner skal sies som om du virkelig mener det, og legg merke til hvordan du selv opplever hver affirmasjon. Når du jobber med en affirmasjon er det viktig å følge opp med handling. Så seg deg selv ha den egenskapen du ønsker og sett det ut i handling.

Affirmasjoner skal alltid være positive. Hvis du ønsker å gjøre mindre av noe, bruker du ganske enkelt en affirmasjon som er det motsatte.

Hvis du vet hvordan du skal gjøre selvhypnose og gå inn i transe, så vil slike affirmasjoner fungere bedre. Du går da inn i transe før du leser opp affirmasjonene for deg selv.

Følgende er noen egenskaper som er nyttige og som du kan bruke som et eksempel for å gjøre dette.

Utholdenhet
Utholdenhet er det som gjør det mulig for oss å få til det vi ønsker. Det gjelder å motvirke «opp som en løve og ned som en skinnfell»-effekten. Si til deg selv: «Ola Nordmann, du utvikler utholdenhet; du lærer å jobbe konsentrert med oppgaven som ligger foran deg; du er i stand til å fokusere på en ting av gangen til du har gjort det du skal; du blir i stand til å gi det ene som ligger foran deg din fulle og hele oppmerksomhet; du lærer å holde fast ved én tankerekke til den har blitt uttømt; du oppdager at det er lettere å gjøre dette, og det er lettere å unngå å spre din mentale energi – lettere for hver dag som går. Du oppnår et klart mål og en sterk overbevisning. Du blir utholdende. Dine hjerneceller manifesterer utholdenhet,» etc.

Lag nå et ideal for deg selv. Et ideal som har alle disse egenskapene. Tenk deg at du trer inn i dette idealet og handler på det så mye som mulig i det daglige.

2. Kampvilje

AKS_8956_psDenne egenskapen muliggjør motstand og opposisjon. Noen har for mye, andre har for lite. For å utvikle den bruker du følgende affirmasjon: «Ola Nordmann, du lærer å stå opp for deg selv; du utvikler rettferdig motstand; du blir modigere for hver dag; ditt moralske mot vokser; du holder fast ved det du mener er dine
rettigheter; du holder stand mot nedtrykking; du utvikler en evne til selvforsvar; du lærer å nekte å trekke deg tilbake; du holder stand; du utvikler egenskapen «la meg være i fred»; du utvikler kraft til å være stødig som et fjell i all motgang; du lærer å oppnå, beseire og overvinne;» etc.

Slutt å være en dørmatte for andre. Hevd din individualitet. Hvis du har denne egenskapen i for stor grad, kan du begrense den ved å kultivere den motsatte egenskapen «lev og la leve», overbærenhet, nestekjærlighet etc. Idealet er ofte det som ligger mellom to ytterligheter.

3. Ervervelse

Dette viser seg som en evne til å spare penger eller samle ting. Noen har alt for mye av det, andre er fattige hele livet. For å utvikle denne egenskapen si følgende til deg selv: «Ola Nordmann, du slutter med dumheter; du lærer å ønske deg penger; og til å ønske å spare dem; du utvikler evnen til å ta i mot alt som kommer til deg, og du holder fast ved det etter at du får det; du lærer å være sparsommelig og økonomisk, og på samme tid utvikler du en evne til å sette pris på de gode tingene i livet. Du trenger disse tingene, og du kommer til å få dem – du begynner å sette i gang de prosessene som vil gi deg disse tingene som du ønsker og trenger, og du lærer å passe på dem når du får dem,» etc.

Se et mentalt bilde av deg selv hvor du «ønsker det du vil ha, og du vil ha det nå» og trekker til deg alt det du vil ha og holder fast ved dem, uten at noe forsvinner mellom fingrene dine. Overfør så dette bildet til handling og husk at «mange elver små gjør en stor å». Hvis du trenger å begrense denne egenskapen kan du begynne å «slappe av og gi slipp» i tanke og handling.

Om hypnoterapi

Hypnoterapi1 kan lege psykologiske problemer ved å forandre tankemåter og adferd. I kvalifiserte hender kan hypnoterapi hjelpe klienten til å ta i bruk krefter i sinnet for hjelpe kroppens helende evner.

Terapiformen brukes for å forbedre utøvelse av omtrent alle former for menneskelig aktivitet. Metoden er mye brukt i personlig utvikling, som for eksempel stresshåndtering, sport, utdannelse og forretningsdrift2.

Hypnoterapi er godt dokumentert i vestlig medisinske og psykologiske studier3. Dyktige hypnoterapeuter har observert resultater som i ettertid har blitt dokumentert av avansert nevrologisk forskning. Denne forskningen viser at det oppstår reelle forandringer i nervesystemet når mennesker forandrer sine holdninger og oppfatninger.

Medisinske komiteer har vurdert risiko knyttet til hypnoterapi og konkludert med at hypnoterapi er en trygg og nyttig metode sammenlignbart med andre psykologiske metoder4.

Referanser

1. U.S. Department of Labour definerer en hypnoterapeut til å være en som:

 • induserer en hypnotisk tilstand i en klient for å øke motivasjon eller forandre et adferdsmønster ved hjelp av hypnose
 • samtaler med klienten for å finne årsaken til problemet
 • forbreder klienten til å gå inn i en hypnotisk tilstand ved å forklare hvordan hypnose fungerer og hva klienten vil oppleve
 • tester klienten for å bestemme mulighet for fysisk og følelsesmessig påvirkning
  induserer en hypnotisk tilstand i klienten ved å bruke tilpassede hypnoseteknikker basert på forståelsen av resultatet av å vurdere klientens problem
 • kan trene pasienten i selvhypnose

2. Dette er områder som:

 • Bevisstgjøre og utvikle intuisjon
 • Utvikle et godt selvbilde; være selvsikker og full av energi
 • Utvikle en evne til å være rolig i enhver situasjon
 • Foreta bedre valg og finne nye løsninger
 • Etablere sunne vaner; bedre helsen og velværet
 • Få tilbake den gode søvnen
 • Øke positive følelser og fjerne de negative
 • Få mer selvkontroll
 • Bedre konsentrasjonsevnen
 • Overvinne utsettelse
 • Bli flinkere til å uttrykke følelser
 • Redusere konflikter og stress
 • Redusere eller fjerne et symptom
 • Oppdage den opprinnelige årsaken til problemer
 • Selge deg selv, ideer og tjenester med selvsikkerhet og entusiasme
 • Øke inntekten
 • Tiltrekke og vedlikeholde verdifulle vennskap
 • Oppdage negative mentale mønstre og hvordan de påvirker en
 • Frigjøre seg fra aggresjon, bitterhet og frykt for avvisning
 • Velge mål i livet; sette kursen for å realisere dem
 • Utvikle en evne til å lett visualisere mentale bilder
 • Programmere sinnet med positive mentale konsepter og tenke suksess
 • Gjenoppdage eller utvikle din åndelige natur

3. Det finnes i dag mye forskning på hypnoterapi. Gå til scholar.google.no og skriv inn søkeord som: hypnotherapy weight loss, hypnotherapy smoking cessation, hypnotherapy pain management etc.

4. The British Mecical Association godtok bruk av hypnose i 1955. The American Medical Association godtok bruk av hypnose i 1958. Paven godtok bruk av hypnose i 1956.